Gespecialiseerd in machinaal veldwerk ten behoeve van milieu en geotechnisch onderzoek.

Geotechnisch veldwerk

Met onze Sonische machines kunnen wij geotechnische boringen uitvoeren tot een diepte van ongeveer 50 meter beneden maaiveld.
Door de sonische boortechniek kunnen wij heel nauwkeurig de bodemlagen beschrijven wat betreft de diepte en de bodemsoort ter plaatse.
Wij verwerken de veldwerkgegevens met de veldcomputer in Terra Index. De gegevens worden aan het einde van de dag aan de projectleider van onze opdrachtgever gestuurd.

3

Milieukundig veldwerk

Met onze Sonische machines kunnen wij milieukundige boringen uitvoeren tot een diepte van ongeveer 50 meter beneden maaiveld.
Wij kunnen geroerde en ongeroerde grondmonsters nemen die in een laboratorium naar keuze geanalyseerd worden.
Bij onze dagelijkse werkzaamheden behoord het plaatsen van peilfilters op iedere gewenste diepte. Uit de filters kan het grondwater op onder andere verontreinigingen worden onderzocht.
Wij verwerken de veldwerkgegevens met de veldcomputer in Terra Index. De gegevens worden aan het einde van de dag aan de projectleider van onze opdrachtgever gestuurd.

3

Overig veldwerk

Voorboren voor sondeerbedrijven

Met onze sonische machines kunnen wij kaars rechte boringen uitvoeren. Het vrijmaken / verwijderen van verhardingen verzorgen wij voor meerdere sondeerbedrijven zodat zij daarna ongehinderd kunnen werken.

Injecteren in verband met saneringen

Wij kunnen voeding voor bacteriën in verontreinigde grond pompen. Dit kan rechtstreeks door onze boorbuizen of door reeds geplaatste peilbuizen / peilfilters. Bacteriën zullen zich sterk vermenigvuldigen en eten zowel de voeding als de verontreiniging. Wanneer de voeding op is zullen de bacteriën sterven en zal de verontreiniging gesaneerd zijn.

Injecteren in verband met verdichten

Wanneer er onder het grondwater gegraven dient te worden of wanneer er door een gat van een damwand grondwater lekt die gedicht moet worden kan dit geregeld worden door middel van waterglas injecties. Dit is een soort gelei die de stroming van het grondwater tegen houdt. Het injecteren kan rechtstreeks door onze boorbuizen of door middel van het plaatsen van injectie slangen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze werkzaamheden?

Vrijblijvende offerte

Online aanvragen

Altijd bereikbaar

@sonicsoildrilling.com

WhatsApp contact

+31 6 28 07 07 09

Connectie maken

Linkedin

Translate